Parafia p.w. Narodzenia NMP i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we  Włocławku            

ul. Robotnicza 3  

87-800 Włocławek          

tel.: 54 234 84 79  Porządek nabożeństw czytaj więcej →    

Historia parafii

Początki parafii

Lata 80-te XX wieku naznaczyły nasz kraj głębokimi przemianami polityczno - społecznymi. Narodziny „Solidarności” zdecydowany opór społeczeństwa wobec zniewalającego systemu komunistycznego sprawiły, że łatwiej niż kiedykolwiek dotąd można było nadrobić 40-letnie braki w budownictwie sakralnym. Sytuacja w kraju nie pozostawała bez wpływu na losy Kościoła we Włocławku. Były to czasy budowy w naszym mieście czterech kościołów parafialnych.

1-go marca 1983 roku Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego zatwierdziło usytuowanie kościoła na terenie położonym przy zbiegu ulic Robotniczej i Polewki (obecnie Kapitulnej).

    Po roku, 20 lutego 1984 zaakceptowało plan realizacyjny zagospodarowania budowy

    10–go marca 1984 roku w Jubileuszowym Roku Odkupienia, pasterz diecezji ksiądz biskup Jan Zaręba erygował nową parafię, nadając jej tytuł „Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty”.

(Ks.Prałat K. Grabowski)

 Read more →

Kancelaria

CHRZEST ŚWIĘTY

 "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy

i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

 Dziecko do chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).

 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii

  (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).

 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania.

 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

 Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,

 • osoby innej religii,

 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,

 • nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,

 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874).

Read more →

 
 
OGŁOSZENIA            Read more →