Kancelaria parafialna

Czynna:  - poniedziałek - piątek 8.00 - 8.30
             - poniedziałek – piątek 17.00 - 17.45
nieczynna: 
- pierwsze piątki, 
- Święta Kościelne,

 

PORADNIA RODZINNA
Katolickie Centrum Służby Rodzinie
im. św. Gianny Beretty Molla

WŁOCŁAWEK 87-800, Plac Kopernika 3, TEL: 518 014 526, 512 926  915

SEKRETARIAT CZYNNY WE WTORKI, ŚRODY, PIĄTKI W GODZ. 16-17

Kurs Przedmałżeński:

Terminy spotkań dla narzeczonych (od godz. 16.00)

15-17.09.2023

13-15.10.2023

17-19.11.2023

Poradnictwo Rodzinne:

Terminy spotkań dla narzeczonych (od godz. 9.00)

16 września 2023

14 października 2023

18 listopada 2023

 

 

I KOMUNIA 2023 - 2024

Przygotowanie rodziców i ich dzieci do spotkania Boga w Sakramencie Pokuty oraz Pierwszej Komunii Świętej.


Konferencja 17 września 2023 roku

Informacje ogólne:

1)    Rodzice uczestniczą z dziećmi w Niedzielnej Eucharystii, dzieci otrzymują dzienniczki obecności i zbierają podpisy duszpasterzy ze swoich kościołów.
2)    Uczestnictwo dziecka w katechezie i poznawanie modlitw.
3)    Udział w konferencjach dla rodziców (raz w miesiącu po Mszy Św. dla dzieci o godzinie 12.00).
4)    Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
5)    Udział w nabożeństwach różańcowych (przynajmniej 8 razy), roratach, drodze krzyżowej w Wielkim Poście w piątki, nabożeństwach majowych.
6)    Spotkanie z rodziną podczas wizyty duszpasterskiej (kolędy).
7)    Zaliczanie poszczególnych modlitw i katechizmu przez dziecko w ramach katechezy.
8)    Próby spowiedzi przy konfesjonale w kościele (wstępnie 6-10 maja 2024 po Mszy Świętej wieczornej; dokładny termin może się zmienić w zależności od zaistniałych okoliczności).
9)    Do końca września rodzice zobowiązani są dostarczyć wypełnione deklaracje zgłoszenia dziecka do I Komunii Świętej w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap. oraz pisemne zgody proboszczów miejsc zamieszkania na przyjęcie I Komunii Świętej w parafii Narodzenia NMP i św. Jana Ap.  (po tym czasie zgłoszeń już się nie przyjmuje!).
10)    W przypadku dzieci ochrzczonych poza parafią Narodzenia NMP i św. Jana Ap. we Włocławku, należy udać się do parafii chrztu i otrzymać od miejscowego duszpasterza akt chrztu dziecka (ważny pół roku od wypisania).
11)    Trójki klasowe rodziców tworzą komitet organizujący przygotowanie I Komunii Świętej (ustalają składkę na kamerzystę, fotografa, kwiaty do kościoła, procesję z darami, dar dla parafii od dzieci komunijnych) oraz zamawiają kamerzystę, fotografa, kwiaty i dar dla parafii. Rodzice sami zbierają pieniądze na I Komunię Świętą poza wskazanymi elementami duszpasterskimi (deklaracje, dzienniczki, obrazki, książeczki, różańce – ogólna składka na wszystko 70 zł, wpłaty u księdza katechety).

Duchowe przygotowanie:

Oprócz konferencji, nauki w szkole raz w miesiącu ma miejsce nabożeństwo związane z poświęceniem poszczególnych dewocjonaliów:
- 17 września 2023 (niedziela, godzina 12.00) – Msza Św. i konferencja organizacyjna (wręczenie dzienniczków dla dzieci i deklaracji dla rodziców).
- 8 października 2023 (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie i wręczenie dzieciom różańca (katecheta kupuje dzieciom jednakowe różańce), a po Mszy Św. konferencja dla rodziców i dzieci.
- październik/listopad (termin podany w późniejszym czasie) – wybór wzoru alb i pierwsza przymiarka
- 5 listopada 2023 (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie książeczek na Mszy Świętej (jednakowe książeczki są zamawiane dla wszystkich wraz z książeczkami na pierwsze piątki miesiąca przez ks. katechetę), a po Mszy Świętej konferencja dla rodziców i dzieci.
- 10 grudnia 2023 (niedziela, godzina 12.00) – poświęcenie medalików na Mszy Świętej (rodzice sami zakupują medalik), a po Mszy Świętej konferencja dla rodziców i dzieci.  
- 7 stycznia 2024 (niedziela, godzina 12.00) – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych na Mszy Świętej (dzieci przynoszą świece, które rodzice zakupili im w czasie Chrztu Świętego; w razie ich braku należy samemu zakupić nowe), a po Mszy Świętej konferencja dla rodziców i dzieci.
- 4 lutego 2024 (niedziela, godzina 12.00)– Msza Święta i konferencja dla rodziców i dzieci.
- 3 marca 2024 (niedziela, godzina 12.00)- rekolekcje wielkopostne - konferencja po Mszy Św. o godzinie 12.00
- 24 marca2024 (Niedziela Palmowa, godzina 12.00)– Msza Święta i konferencja dla rodziców i dzieci.
- 6-10 maja 2024 – próby przed I Komunią Świętą grupa I – klasy A i B (godzina 18.45).
- 11 maja 2024 (sobota) godzina 9.00 – I Spowiedź I grupy (klasy A i B);
- 12 maja 2024 (niedziela) godzina 12.00 - I Komunia Św. I grupy (klasy A, B);
- 13-17 maja 2023 - „Biały Tydzień” I grupa– na zakończenie w piątek wręczenie pamiątek I Komunii Świętej (obrazki zamawiane jednakowe dla wszystkich przez katechetę).
- 13-17 maja 2024 – próby przed I Komunią Świętą grupa II – klasy C i D (godzina 18.45).
- 18 maja 2024 (sobota) godzina 9.00 – I Spowiedź II grupy (klasy C i D);
- 19 maja 2024 (niedziela) godzina 12.00 - I Komunia Św. II grupy (klasy C i D);
- 20-24 maja 2024 - „Biały Tydzień” II grupa– na zakończenie w piątek wręczenie pamiątek I Komunii Świętej (obrazki zamawiane jednakowe dla wszystkich przez katechetę).

* Spotkania są zaplanowane, ale ich organizacja będzie uzależniona od aktualnej sytuacji pandemicznej i decyzji władz państwowych.

 

 

Komunia Rocznicowa 2023-2024

Informacje ogólne:

1) Zachęcamy rodziców do uczestnictwa z dziećmi w Niedzielnej Eucharystii oraz udziału w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
2) Dzieci uczestniczą w katechezie szkolnej.
3) Rodzina spotyka się z duszpasterzem w czasie wizyty duszpasterskiej.
4) Dzieci otrzymują dzienniczki do Praktykowania Pierwszych Piątków Miesiąca.
5) Próby przygotowujące do przeżycia Komunii Św. Rocznicowej:
•  20 maja 2024 r. godzina 18.45 (poniedziałek)
•  23 maja 2024 r. godzina 18.45 (czwartek)
•  24 maja 2024 r. godzina 18.45 (piątek)
6) 25 maja 2024 r. godzina 9.00 (sobota) - Spowiedź przed Komunią Rocznicową
7) 26 maja 2024 r. godzina 12.00 (niedziela) – Komunia Św. Rocznicowa

Na czym polega praktyka Pierwszych Piątków Miesiąca?

Pierwsze piątki miesiąca nie są obce wielu wiernym. Większość dzieci słyszy o nich na katechezie, zachęca się je też do tej praktyki tuż po Pierwszej Komunii. Dla dużej części osób pierwsze piątki miesiąca pozostają już na stałe dniem spowiedzi i komunii świętej. Skąd wzięła się ta praktyka?
Powiedział o niej sam Jezus francuskiej siostrze zakonnej, św. Małgorzacie Marii Alacoque w czasie objawień. Przez ponad półtora roku ukazywał jej On swoje Serce płonące miłością do ludzi i zranione ich grzechami. Św. Małgorzata usłyszała od Jezusa o obietnicach, jakie daje On czcicielom jego Serca.
Wśród nich pojawia się i ta: „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów
i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”.
Mówiąc to Jezus ukazał się św. Małgorzacie jako ubiczowany. Z czasem obietnicę tę nazwano „Wielką”,
jako największą, jakiej człowiek może dostąpić w czasie ziemskiego życia. Jezus obiecuje praktykującym 9 pierwszych piątków miesiąca, że nie umrą nie będąc w stanie łaskie uświęcającej.
Warto zwrócić uwagę, że Jezus w swojej obietnicy mówi o przyjęciu Komunii świętej w kolejne
9 pierwszych piątków, nie o samej spowiedzi. Aby jednak przystąpić do Komunii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej, więc dobrze poprzedzić ją sakramentem pokuty. Stąd w wielu parafiach z racji pierwszego piątku organizuje się dodatkowe dyżury kapłanów w konfesjonałach.
9 pierwszych piątków miesiąca nie jest bynajmniej praktyką magiczną, nie ma nic wspólnego z zabobonem. Pomaga ona jednak wypracować nawyk regularnej spowiedzi i częstszego, niż tylko w niedzielę, przyjmowania Komunii Świętej.

Najbliższe pierwsze piątki miesiąca (spowiedź o godzinie 17.00, Komunia Święta co 15 minut):

1 września
6 października
3 listopada
1 grudnia
5 stycznia
2 lutego
1 marca
5 kwietnia
3 maja

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

KIEDY UDZIELANY?

– we wszystkie niedziele podczas Mszy Świętej o 10.30 (wyjątkiem są uroczystości kościelne)
- w wyjątkowych przypadkach, po indywidualnej decyzji Księdza Proboszcza.
Termin chrztu jest ustalany wyłącznie w kancelarii parafialnej. Nie ustalamy terminu chrztu telefonicznie, drogą elektroniczną, ani w zakrystii. Zgłoszenie chrztu powinno się odbyć najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem chrztu świętego.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

– akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu),
– jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii: zgoda z parafii miejsca zamieszkania na chrzest poza własną parafią.
– zgoda parafii aktualnego miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych na pełnienie przez nich tej funkcji,

Ważnym elementem przygotowania do chrztu świętego jest też udział rodziców i chrzestnych (o ile to możliwe) w konferencji przedchrzcielnej. Konferencja odbywa się w piętek po Mszy Świętej wieczornej w kościele.

Zachęcamy do roztropnego wybierania chrzestnych tak, by mogli być wzorem życia wiary dla powierzonych ich opiece dzieci i wsparciem dla rodziców w wychowaniu dziecka w wierze. Nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące stale i dobrowolnie w stanie grzechu ciężkiego (np. w powtórnym związku małżeńskim, mieszkające razem przed ślubem) lub nie przystępujące do sakramentu pokuty z innych powodów.

W DNIU CHRZTU ŚWIĘTEGO

W dniu chrztu świętego rodzice i chrzestni razem zgłaszają się w zakrystii kościoła (boczne wejście) 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Powinni posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i złożyć podpisy w dokumentach kościelnych.
Fotografowie powinni uzyskać zgodę na fotografowanie od kapłana, który będzie przewodniczył obrzędom. Zdjęcia można wykonywać wyłącznie podczas obrzędu chrztu świętego.

DO PRZYJĘCIA ZADANIA RODZICA CHRZESTNEGO MOŻE BYĆ DOPUSZCZONY TEN, KTO:

– ukończył szesnaście lat,
– jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą, w tym regularnie przystępuje do sakramentów świętych,
– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej ani nie dokonał aktu apostazji,
– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania 2023/2024
Informacje ogólne:
1) Rodzice wspierają młodzież w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu bierzmowania, do uczestniczenia w Niedzielnej Eucharystii, kandydaci zbierają podpisy w dzienniczkach ze swoich kościołów.
2) Młodzież uczestniczy w katechezach wg kalendarza poniżej.
3) Udział w konferencjach młodzieży raz w miesiącu (zwykle drugi piątek miesiąca).
4) Udział w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.
5) Udział w nabożeństwach różańcowych (przynajmniej 10 razy), roratach, drodze krzyżowej w Wielkim Poście w piątki, nabożeństwach majowych.
6) Zaliczanie poszczególnych modlitw i katechizmu w ramach katechezy - EGZAMIN.
7) Próby liturgiczne w kościele maj/ czerwiec 2024 r.
8) Oddane deklaracje są podstawą do przyjęcia kandydata do sakramentu bierzmowania.
(termin do 13 października 2023).
9) W przypadku dzieci ochrzczonych poza parafią Narodzenia NMP i św. Jana AP. we Włocławku, należy przynieść Akt chrztu lub odpis Aktu chrztu w terminie do końca października 2023 r.
10) Kandydat zobowiązany jest wypełniać postanowienia wg. złożonej deklaracji. W przypadku znacznego zaniedbania bądź ignorancji kandydat nie zostanie dopuszczony do sakramentu bierzmowania.

Terminarz spotkań (wszystkie spotkania odbywają się w kościele):
1. 12 listopad godz. 19.00
2. 05, 06, 07 grudnia - Rekolekcje adwentowe — obecność na mszach wieczornych
3. 1 1 luty 2022 r. katecheza dla kandydatów
4. marzec — Rekolekcje wielkopostne
5. 08 kwietnia godz. 19.00 — katecheza
6. 13 maja godz. 19.00 — katecheza
7. 20 maja godz. 19.00 — spotkanie z kandydatami i z rodzicami (ustalenie szczegółów uroczystości)

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

2.  Dowody osobiste.

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradnictwie rodzinnym.

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

 Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin.

2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów).

 

 SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

 Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

 W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem,

  • krzyż,

  • świece.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

 

POGRZEB KATOLICKI

 

"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

 

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala.