Apostolat Maryjny

  1. Krótki rys historyczny Apostolatu Maryjnego w Polsce.

Apostolat Maryjny powstał w roku 1980 w 150 rocznicę objawień Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure  w Paryżu

w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac 140.

Został zatwierdzony pismem Księdza Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa z dnia 6 lutego 1992 roku. /N.427/92/P. Pismo to stwierdza, że 252 Konferencja Biskupów Diecezjalnych przyjęła „Statut Apostolatu Maryjnego w Polsce” i wyraziła zgodę aby Apostolat mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

Apostolat Maryjny dziś przyjął rozpoznawalną na całym świcie nazwę: STOWARZYSZENIE CUDOWNEGO MEDALIKA. Założycielem ruchu w Polsce pod nazwą Apostolat Maryjny w 1980 roku jest ks. prof. Teofil Hermann – biblista, odnowiciel Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

obecnie funkcję Dyrektora Krajowego sprawuje ks. Tadeusz Lubelski ze Zgromadzenia Księży Misjonarz od Wincentego

a Paulo.

  1. Działalność Apostolatu Maryjnego we Włocławku.

W dniu 27 czerwca 1995 roku Adam Sienkiewicz Moderator Diecezjalny, przy wsparciu Proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

i Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku ks. Kazimierza Grabowskiego założył Apostolat Maryjny.

Spotkania Apostolatu odbywają się 27 –go każdego miesiąca, po Mszy wieczornej na plebanii. Każde spotkanie rejestrowane jest w kronice prowadzonej systematycznie od początku powołania AM. Charakter i działalność AM obrazuje gablotka parafialna.

W roku jubileuszowym 2000 został wykonany z apostolskich darów Sztandar AM.

Raz w roku w dniach 18-26 listopada , odbywa się Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej Cudownego Medalika przy udziale ks. Opiekuna, apostołów oraz wiernych tut. parafian. (apostołki ufundowały obraz Matki Bożej Cudownego Medalika . Uczestniczy On w czasie trwania Nowenny.

Każdego roku Apostolat Maryjny w Polsce uczestniczy w spotkaniu na Jasnej Górze w Częstochowie na Ogólnopolskiej Pielgrzymce.

Apostolat Maryjny stara się realizować swoje zadania na wzór Maryi – w cichości i pokorze. Ma za zadanie oddziaływania na najbliższych i ewangelizowanie w swoich środowiskach, w codziennej rzeczywistości. Trzeba zatem zostawić czas dla Pana Boga. On sam będzie działał i dotykał ludzkich serc, aby angażowali się w ruchu. (Św. Wincenty mocno podkreślił, by nigdy „nie wyprzedzać Bożej Opatrzności”).

Apostolat Maryjny ma potrójny cel:

  1. a)pogłębianie kultu Niepokalanej przez życie autentycznie chrześcijańskie,

  2. b)oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się u kresu życia,

  3. c)szerzenie braterskiej miłości i likwidowanie obojętności, niechęci, niezgody i napięć oraz długotrwałych sąsiedzkich względnie rodzinnych niesnasek i nieporozumień.

Powstały pieśni, wiersze o Cudownym Medaliku. Szczególnie ważny jest hymn Apostolatu Maryjnego. Autorem słów jest znany poeta śp. Ks. Jan Twardowski.

Przyjąć Maryję do naszego życia i zawierzyć Jej bez reszty: oto, czego Matka Boża oczekuje od każdego z nas. Aby pogłębiać miłość wzajemną, dostrzegać biedę ludzką według wzoru Niepokalanej, do której wołamy słowami hymnu: „Daj patrzeć Twymi oczami, wokoło z pomocą spieszyć i każdą dostrzec niedolę…”

Każde dzieło i zamierzenia oddajemy Maryi Niepokalanej, w Jej Najświętsze Dłonie. Niech nas prowadzi do domu Ojca, abyśmy doznali jej macierzyńskiej i czułej opieki.

„O MARYJO BEZ GRZECHU POCZĘTA. MÓDL SIĘ ZA NAMI, KTÓRZY SIĘ DO CIEBIE UCIEKAMY”.

WSZYSTKO Z „NIEPOKALANĄ”.

 

APOSTOLAT MARYJNY 2023-2024

Stowarzyszenie Cudownego Medalika jest związane z objawieniami, jakie otrzymała w 1830 r. św. Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo. Maryja poleciła jej wybić medale według określonego wzoru. Miał się na nich znaleźć: wizerunek Niepokalanej, z której dłoni wypływają jasne promienie jako symbol łask, litera „M” z wyrastającym z niej krzyżem, otoczonym 12 gwiazdami, oraz serca Jezusa i Maryi, a także napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Pierwsze medaliki wybito 30 czerwca 1832 r. Za ich pośrednictwem wierni otrzymywali wiele łask, dlatego zaczęto o nich mówić „cudowne medaliki”. Do Polski Stowarzyszenie Cudownego Medalika zostało przeniesione na początku XX w. Po II wojnie światowej wskrzesił je w 1980 r. ks. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego á Paulo, dając stowarzyszeniu nazwę Apostolat Maryjny.
Ruch propaguje cześć dla Cudownego Medalika i rozwija duchowość maryjną, prowadzi również prężną działalność charytatywną. Członkowie Apostolatu prowadzą także dzieło ewangelizacji ludzi obojętnych i zagrożonych religijnie, zwłaszcza znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci.

Informacje ogólne:
•    W wyznaczone dni formacyjne Apostolat Maryjny prowadzi modlitwę różańcową przed Mszą Świętą;
•    Od września 2022 r. w wyznaczone dni formacyjne sprawowana jest Msza Święta za żyjących i zmarłych członków Apostolatu Maryjnego;
•    Apostolat Maryjny przygotowuje:
    Dekoracje figury Matki Bożej Fatimskiej;
    Dekoracje na Nowennę do Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik 18-26.11.2023 r.

Terminarz spotkań Apostolatu Maryjnego 2023-2024

27.09.2023 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji(Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
27.10.2023 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
18-26.11.2023 – Nowenna do Matki Bożej objawiającej Cudowny Medalik (adoracja po Mszy Świętej o godzinie 18.30; Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
8.12.2023 – Godzina Łaski (adorację prowadzi Apostolat Maryjny);
27.12.2023 godz. 10.00 – spotkanie opłatkowe AM (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 9.00);
27.01.2024 godz. 18.00 –Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego:
27.02.2024 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
1.03.2024 - pielgrzymka na Jasną Górę na nocne czuwanie modlitewne (godzina wyjazdu i koszt zostaną podane w późniejszym terminie);
27.03.2024 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
13.04.2024 – pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę za nawiedzenie i jubileusz diecezji(godzina wyjazdu i koszt zostaną podane w późniejszym terminie);
27.04.2024 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
27.05.2024 godz. 16.45 – spotkanie AM w kaplicy adoracji (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);
27.06.2024 godz. 18.45 – spotkanie podsumowujące AM na plebani (Msza Święta w intencji Apostolatu Maryjnego o godzinie 18.00);

 

 

 

.