• XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 17 września 2017

  Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

  Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym 18 września (poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, będziemy prosili Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

  W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętej będziemy się modlić o to, abyśmy dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

  Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże.

  Zbliża się szczególny miesiąc, październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Niedawno  zawierzyliśmy opiece Matki Bożej -  siebie, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i świat. Obecna sytuacja na świecie, w Polsce i w naszych rodzinach wzywa nas do mobilizacji, byśmy spełnili prośby Matki Bożej wyrażone w orędziu fatimskim dot. odmawiania różańca i uczynili kolejny krok.
      Pragniemy utworzyć w parafii Żywy Różaniec. Wspólnota Żywego Różańca jest otwarta dla wszystkich ochrzczonych, którzy kochają Matkę Bożą i cenią modlitwę różańcową. Jest to potężny potencjał modlitewny, który wspiera parafię, wszystkich parafian oraz duszpasterzy.
      Żywy Różaniec jest modlitewnym łańcuchem 20 osób. Każda z nich modli się codziennie odmawiając dziesiątkę różańca, rozważając przydzieloną sobie tajemnicę. Tak, że codziennie jest odmawiany cały różaniec stanowiący modlitwę Kościoła w specjalnej intencji. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec.  Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę.
      Zachęcamy wszystkich, którzy modlą się na różańcu, aby poszerzyli szeregi Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii
      Zaproszenie dotyczy wszystkich w każdym wieku – od dzieci do  najstarszych, w tym chorych, parafia potrzebuje modlitwy wszystkich.
  Zapisy w zakrystii, po każdej Mszy Św. począwszy od dnia dzisiejszego.

  W tym tygodniu patronują nam:
  ·    20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe);
  ·    23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej (wspomnienie obowiązkowe).

  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest do nabycia tygodnik Idziemy.

  Wszystkim Parafianom i miłym Gościom na nowy tydzień życzymy dużo dobra i Bożego błogosławieństwa
  .